خدمات آموزش الکترونیک
آموزش الکترونیکی یا electronic-learning که به اختصار e-learning خوانده می‌شود، در ساده‌ترین تعریف عبارت است از به‌کارگیری فناوری اطلاعات در امر آموزش .

در آموزش الکترونیکی از ابزارهایی همچون نرم‌افزار، اینترنت، فضای مجازی و یا ترکیبی از همه اینها استفاده می‌شود .

موسسه یونسکو در تعریفی می‌گوید: آموزش از راه دور به هر نوع فرایند آموزشی اشاره دارد که در آن، همه یا بیشتر تدریس توسط افرادی انجام می‌شود که از نظر زمانی و مکانی در فضایی دور از یادگیرنده هستند، بدین معنا که همه یا اغلب ارتباطات بین آموزگار و یادگیرنده از طریق یک رسانه مصنوعی چاپی یا الکترونیکی انجام می‌شود .

در واقع آموزش الکترونیکی روش جدیدی از آموزش است که محدودیت‌های کلاس‌های آموزشی سنتی را زیر پا گذاشته و نیاز به حضور فیزیکی اساتید و دانشجویان را از بین برده است و راهکارهای جدیدی برای در نظر گرفتن تکالیف و برگزاری آزمون ارائه کرده است .

در کنار آموزشی الکترونیکی مفاهیم دیگری نیز مطرح می‌شود که از آن جمله می‌توان به آموزش مجازی (virtual learning) ، آموزش از راه دور (distance education) ، آموزش آنلاین یا برخط (online learning) ، یادگیری همراه (mobile learning) و آموزش خرد (micro-learning) اشاره کرد که هر یک تعریف و توضیح خاصی دارد .

 

خدمات مختلف دفتر آموزش الکترونیکی توسعه گران نرم افزار

1-                        پیاده سازی سامانه های آموزش الکترونیکی

2-                        تولید محتوای الکترونیکی

3-                        برگزاری آزمون الکترونیکی

4-                        برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی