حضور فعال شرکت توسعه گران نرم افزار در نمایشگاه فناوریهای مسکو
شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات روسیه در شهر مسکو حضور فعال داشت.

شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان با حضور فعال خود در نمایشگاه فناوریهای پیشرفته مسکو به دنبال بازار جدیدی برای خود در این کشور است.

دکتر حسن اصیل مدیرعامل توسعه گران با ابراز رضایت از نتایج حاصله از حضور در نمایشگاه مسکو اعلام داشتند در این نمایشگاه توانستیم به اهداف تعریف شده دست یافته و به شناخت نسبتا مناسبی از بازار روسیه دست یابیم.

متخصصان این کشور نیز استقبال خوبی را از محصولات ارائه شده در این کشور داشتند و مذاکرات خوبی صورت گرفت.


A punchy Headline

Choose a vibrant image and write an inspiring paragraph about it.
It does not have to be long, but it should reinforce your image.


Add a caption to enhance the meaning of this image.
حضور فعال شرکت توسعه گران نرم افزار در نمایشگاه فناوریهای مسکو
توسعه گران نرم افزار آذربایجان ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
Share this post
برچسب‌ها
بایگانی
Sign in to leave a comment


توسعه گران نرم افزار آذربایجان فناور برتر آذربایجان شرقی شد