آغاز پروژه گل گهر
هلدینگ گل گهر بزرگترین مجموعه معدنی ایران می باشد که شرکت توسعه گران در طراحی و پیاده سازی ای.آر.پی این هلدینگ نقش اساسی و پایه دارد.

کنسرسیوم توسعه گران - مفتاح با مشارکت شرکت خارجی ای.آر.پی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ایران را راه اندازی می نمایند این ای .آر.پی که بر پایه ODOO پیاده سازی خواهد شد بزرگترین ای .آر.پی کشور است که با ODOO طراحی خواهد شد.

آغاز پروژه گل گهر
مدیرسیستم ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
Share this post
برچسب‌ها
بایگانی
Sign in to leave a comment


رونمایی از سامانه نظام مهندسی کشور
به همت متخصصان تلاشگر شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان فاز اول پروژه یکپارچه سازی اطلاعات نظام مهندسی ساختمان کشور مورد بهره برداری قرار گرفت این سامانه با حضور معاون وزیر رونمائی شد.