خدمات دولت الکترونیک 
بر اساس مواد 67 و 68 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، تکالیفی در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی تعیین‌شده است که اهم آن مشتمل بر :

- کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند.

- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان (برنامه و بودجه)، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد.

دفتر توسعه خدمات الکترونیک توسعه گران نرم افزار آذربایجان با هدف توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در کلیه ابعاد کاربردی جهت تحقق هر چه بهتر اهداف و مأموریت های وزارتخانه ها،دستگاه های دولتی و  اطلاع رسانی و فراهم سازی بستر ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری به مراجعین، مکانیزاسیون فرآیندهای سازمانی و پشتیبانی و نگهداری از سرویس ها و خدمات فناوری اطلاعات کاربران تشکیل شده است .

  • مشاوره در حوزه توسعه درگاه های کاربردی و اطلاعاتی

  • مشاوره در حوزه توسعه سیستم ها و سامانه ها

  • مشاوره در حوزه تهیه و تدوین سیاست ها و راهبردهای فناوری اطلاعات در سطح کلان

  • مشاوره در حوزه نظارت فنی بر حسن انجام کار پیمانکاران حوزه فناوی اطلاعات

  • مشاوره در حوزه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات فناوری اطلاعات

  •          مشاوره در حوزه نیازسنجی تجهیزات فناوری اطلاعات