فریمورک نرم افزاری

محصول و زیرساخت دانش بنیان اختصاصی توسعه داده شده، مبتنی بر معماری میکروسرویس هست که توسعه گران نرم افزار در پروژه های ملی از آن بهره می برد این محصول کاملا ایرانی، دارای تائیدیه فنی از سازمان فناوری اطلاعات ایران، تائیدیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تائیدیه های امنیتی می باشد.