کارتابل اداری

معرفی کلی

     مستند حاضر يكي از مجموعه مستندات داخلي محصول اتوماسيون اداري تحت وب است كه با هدف آشنايي با اين محصول و انتقال اين اطلاعات به مشتريان تهيه شده است.هدف اين مستند ارائه يك ديد كامل از سيستم و همچنين اعلام دستاوردهايي است كه هر بخش از سيستم براي سازمان مشتري كه اغلب سازمان‌هايي بزرگ و پيچيده‌اند، به همراه دارد. 

     نرم‌افزار اتوماسيون اداري ابزاري است كه به شايستگي مي‌تواند پاسخگوي بخش‌هاي عمده‌اي از نياز مديران باشد و با حذف كاغذ از سازوكار اداري، زمينه صرفه‌جويي در زمان و بر طرف كردن مشكلات ناشي از به كارگيري شيوه‌هاي قديمي نظام اداري در سازمان‌ها را فراهم آورد.

     مشكلات موجود در نظام اداري سازمان‌هاي قديم عبارتند از: 

     امکانات ماژول

     Great stories have a personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assist with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

     Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide, general audience in mind, your story will sound fake and lack emotion. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.

     مزایای نرم افزار

     Great stories have a personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assist with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

     Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide, general audience in mind, your story will sound fake and lack emotion. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.

     مشتریان

     Great stories have a personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assist with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

     Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide, general audience in mind, your story will sound fake and lack emotion. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.