رایانش ابری کسب و کارهای متوسط

بولوت یک راهکار نرم افزاری ویژه ی کسب و کارهای بزرگ ، متوسط و کوچک بر بستر رایانش ابری است در این سرویس شما نیازی به خرید نرم افزار نداشته و با پرداخت حق اشتراک از نرم افزارهای ما بهره مند شوید.