خدمات مشاوره خرید نرم افزار
بی شک یکی از مهمترین عوامل در راه اندازی و عملیاتی شدن موفق یک سیستم نرم افزاری در هر سازمان، مشاوره تخصصی با کارشناسان ارشد در زمینه مربوطه است که باعث می شود در هر قدم از به وجود آمدن یک سیستم در سازمان، انتخاب روش ها و تصمیم گیری ها درست و دقیق بر مبنای دانش و تجربیات صورت پذیرد .

همچنین در روند راه اندازی، عملیاتی شدن و پایداری یک سیستم، آموزش حرفه ای و کامل یکی از ارکان اصلی خواهد بود و تاثیر بسزایی در بهره برداری مناسب از سیستم نرم افزاری در سازمان و توسعه های آتی آن خواهد داشت .
بدین جهت دفتر مشاوره نرم افزار توسعه گران نرم افزار آذربایجان با بهره گیری از تجربیات بدست آمده از اجرای موفق پروژه ها در زمینه های یکپارچه سازی سیستم های سازمانی، مکانیزاسیون فرم و فرآیندهای کسب و کار سازمانی، پرتال سازمانی و …، خدمات مشاوره و آموزش مختلفی را براساس آخرین استانداردهای جهانی و به روش های خاص و در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه می نماید .

این دفتر همواره به صورت یک همراه و پشتیبان در کلیه مراحل انجام کار توسط مشتریان خود حضور خواهد داشت تا کلیه موارد ارائه شده در قالب مشاوره و آموزش بصورت کامل بررسی و اجرا گردد .

برخی از خدمات قابل ارائه این مرکز در زمینه مشاوره و آموزش به شرح زیر است :

ü مشاوره در زمینه معماری سرویس گرا

ü مشاوره و آموزش در زمینه ی یکپارچه سازی سیستم های سازمانی

ü مشاوره در زمینه مکانیزاسیون فرم ها و فرآیندهای کسب و کار

ü مشاوره در زمینه ی طراحی و پیاده سازی راهکارهای سازمانی بر بستر مایکروسافت

ü مشاوره در خصوص نرم افزار های اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات

ü مشاوره در خصوص نرم افزار های مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

ü مشاوره در خصوص نرم افزار های مالی و اداری

ü مشاوره در خصوص نرم افزار های   مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITSM

ü مشاوره در خصوص نرم افزار های سیستم مدیریت آموزش LMS