ماژول ارسال فاکس
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارسال پیام کوتاه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تلفن گویا
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارسال ایمیل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول گالری تصاویر نمایشگاه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارزیابی طرحها و شرکتها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اطلاع رسانی نمایشگاه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ثبت نام شرکت کنندگان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مانیتورینگ
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نظر سنجی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اطلاعات سازمان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارباب رجوع
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ورک فلو
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تشکیلات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نوبت دهی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نظر سنجی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارسال پیام کوتاه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول رسیدگی به شکایات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ثبت درخواست اینترنتی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR