ماژول انتصابات و بازنشستگی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول پرونده الکترونیکی پرسنل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
مازول کارگزینی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR