مدیریت هزینه های پیمانکاران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
مدیریت موجودی کالاهای زیرساخت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
مدیریت درخواستهای تعمیرات رایانه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR