ماژول مدیریت پرداختی پیمانکاران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول آلارم قرارداد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت قرارداد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR