ماژول تخصیص
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تامین اعتبار جاری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR