ماژول مانیتورینگ
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نظر سنجی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اطلاعات سازمان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارباب رجوع
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ورک فلو
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تشکیلات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نوبت دهی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR