ماژول گالری تصاویر نمایشگاه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارزیابی طرحها و شرکتها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اطلاع رسانی نمایشگاه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ثبت نام شرکت کنندگان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR