ماژول کنترل تردد دانش آموزان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول خدمات الکترونیک مدرسه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول معرفی مدرسه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR